Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Seminaria sprawozdawcze za rok 2022.

Szczegółowy plan: 

Tytuł

Prelegent

Zakład Higieny Radiacyjnej

Wdrożenie metody oznaczania węgla 14C w próbkach środowiskowych i biopaliwach

A.  Fulara,
J. Lemańska

Opracowanie metody oznaczania 226Ra i 228Ra w wodzie wykorzystując metodę ciekłej scyntylacji.

A. Matysiak

Utrzymanie akredytacji w laboratorium analiz radiochemicznych i spektrometrycznych wykonujących pomiary służące ocenie dawek od narażenia wewnętrznego

E. Starościak

Oznaczanie stężeń promieniotwórczych 232Th, 230Th i 228Th w wodach ze studni oligoceńskich w Warszawie.

E. Starościak

Pomiary skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego. M. Suplińska
Oznaczanie stężenia 137Cs i 90Sr w próbkach pożywienia M. Kazimierowicz

Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów 137Cs i 90Sr dla placówek podstawowych prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju.

M. Kardaś

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych, 2022 rok.

M. Kardaś

Informacja o działalności Zakładu Higieny Radiacyjnej w roku 2022

M. Kardaś

Zakład Dozymetrii

Ocena sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku (2022 r.)

B. Piotrowska
Analiza i ocena zmian radioaktywności surowców i materiałów budowlanych stosowanych w Polsce w latach 1980-2022

B. Piotrowska

Badanie promieniotwórczości w minerałach skorupy ziemskiej z Muzeum Ziemi PAN

B. Piotrowska

Rozwój systemu zapewnienia jakości w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej w zakresie utrzymania wzorca odniesienia radu 226Ra, toru 232Th i potasu 40K w 2022 roku

O. Stawarz

Ocena sytuacji radiacyjnej na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na podstawie badania próbek gleby

O. Stawarz

Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów porównawczych zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych dla jednostek organizacyjnych prowadzących takie pomiary (w 2022 roku)

O. Stawarz

Monitoring gazów szlachetnych w Warszawie i Świerku w latach 2015-2022

K. Wojtkowski

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2020 – 2022. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie (sprawozdanie za rok 2022)

K. Isajenko

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2020 – 2022. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie (sprawozdanie za rok 2022)

K. Isajenko

Ocena dawki skutecznej dla mieszkańców Polski od wchłonięcia aerozoli atmosferycznych drogą oddechową w roku 2022

K. Isajenko

Informacja o działalności Zakładu Dozymetrii w roku 2022

K. Isajenko

 

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania

Funkcjonowanie systemu jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych w roku 2022.

A. Milewska

Utrzymanie systemu zarządzania jakością w  Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych w 2022 roku.

A. Milewska

Działalność służby dozymetrycznej CLOR w ramach umowy zawartej z Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Ł. Modzelewski

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych dla potrzeb ochrony radiologicznej w 2022 r.

Ł. Modzelewski

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część techniczna.

Ł. Modzelewski

Rozszerzenie funkcji monitorujących środowiskowego spektrometru promieniowania gamma

Ł. Modzelewski

Badanie odpowiedzi dozymetrów indywidualnych OSL: charakterystyka kątowa, charakterystyka energetyczna oraz liniowość.

Z.  Pawłowska

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych - część techniczna.

Z.  Pawłowska

Porównanie dostępnych metod oceny narażenia zawodowego powstałego w wyniku ekspozycji na radon w podziemnej trasie turystycznej Zamku Książ.

M.  Norenberg

Analiza porównawcza wpływu materiału fantomu na wzorcowanie dozymetrów osobistych.

K.  Kempny

Badanie wpływu osadzania się pochodnych radonu na obudowach detektorów pasywnych CR-39, na pomiary stężenia radonu w powietrzu

K. Wołoszczuk

Realizacja projektu traceRadon “Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at the environmental level”.

K. Wołoszczuk

Działalność Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania w 2022 roku.

K. Wołoszczuk

Realizacja projektu EURADION “European sensor system for CBRN applications”. A. Jakubowska
Budowa układu eksperymentalnego do pomiaru koincydencji beta-gamma próbek gazowych. A. Jakubowska
Utrzymanie gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy. G. Krajewska
Walidacja opracowanego w CLOR kodu komputerowego CLRP w ramach programów  Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). G. Krajewska

Dział Szkolenia I Informacji

Realizacja prac Działu Szkolenia i Informacji w 2022 r.

Z. Samborska-Zajkowska

 

Podsumowanie działalności naukowej CLOR w 2022 r.

P. Krajewski

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem