Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Seminaria sprawozdawcze za rok 2023.

Szczegółowy plan: 

Tytuł

Prelegent

Zakład Higieny Radiacyjnej

Wdrożenie metody oznaczania węgla 14C w próbkach środowiskowych i biopaliwach14Wdrożenie metody oznaczania węgla 14C w próbkach środowiskowych i biopaliwach

A Fulara

Utrzymanie akredytacji w laboratorium analiz radiochemicznych i spektrometrycznych wykonujących pomiary służące ocenie dawek od narażenia wewnętrznego

E. Starościak

Oznaczanie stężenia 137Cs i 90Sr w próbkach pożywienia

M. Kazimierowicz

Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów 137Cs i 90Sr dla placówek podstawowych prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju.

B. Rubel

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych, 2023 rok.

M. Kardaś

Informacja o działalności Zakładu Higieny Radiacyjnej w roku 2023

M. Kardaś

Zakład Dozymetrii

Rozwój systemu zapewnienia jakości w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej w zakresie utrzymania wzorca odniesienia radu 226Ra, toru 232Th i potasu 40K w 2023 roku O. Stawarz
Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2022-2024. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie (1 i 2 etap)

O. Stawarz

Monitoring gazów szlachetnych w Warszawie i Świerku w latach 2015-2023 K. Wojtkowski
Analiza i ocena zmian radioaktywności surowców i materiałów budowlanych stosowanych w Polsce w latach 1980 – 2023

B. Piotrowska

Ocena sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Ośrodka w Świerku - 2023 r.

B. Piotrowska

Ocena dawki skutecznej dla mieszkańców Polski od wchłonięcia aerozoli atmosferycznych drogą oddechową – sieć stacji ASS-500 (rok 2023)

K. Isajenko

 Informacja o działalności Zakładu Dozymetrii w roku 2023

K. Isajenko

 

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania

System Zarządzania Jakością w Zakładzie III w roku 2023

A. Milewska

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych – część techniczna.

A. Milewska

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych dla potrzeb ochrony radiologicznej w 2023 r.

Ł. Modzelewski

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część techniczna.

Ł. Modzelewski

Badanie dryftu temperaturowego spektrometru promieniowania gamma LaBr3(Ce) podczas monitoringu radiacyjnego środowiska i jego rozłożenie

Ł. Modzelewski

Działalność służby dozymetrycznej CLOR w ramach umowy zawartej z Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Ł. Modzelewski

Badanie osłabiania promieniowania gamma oraz X przez grafen.

K. Kempny
A. Jakubowska

Weryfikacja wpływu stosowanego fantomu na wyniki napromienienia detektorów indywidualnych do pomiaru Hp(10).

K. Kempny
Z. Pawłowska

Utrzymanie gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy

G. Krajewska

Realizacja projektu EURADION “European sensor system for CBRN applications”.

K. Wołoszczuk

Realizacja projektu CHIMERA “Comprehensive Hazard Identification, and Monitoring System for Urban Areas"

K. Wołoszczuk

Realizacja projektu traceRadon “Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at the environmental level”.

K. Wołoszczuk

Realizacja projektu „Analiza skuteczności dostępnych środków służących ograniczaniu stężeń radonu oraz identyfikacja dedykowanych środków ochrony pracowników”.

K. Wołoszczuk

Studium wykonalności stanowiska do wytwarzania gazowego wzorca radonu

K. Wołoszczuk

Działalność Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania w 2023 roku. K. Wołoszczuka

Dział Szkolenia I Informacji

Realizacja prac Działu Szkolenia i Informacji w 2023 r.

Z. Samborska-Zajkowska

 

Podsumowanie działalności naukowej CLOR w 2023 r.

P. Krajewski

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem