Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa


Nazwa projektu: Metrology for radon monitoring
Akronim: MetroRADON
Budżet projektu: 2 255 455,00 EUR
Źródło finansowania: EMPIR oraz EU (Horyzont 2020)
Okres realizacji: 36 miesięcy (start VI 2017)
Koordynator projektu: Physikalisch-Technischer Pruefdienst des Bundesamt fuer Eich- und Vermessungswesen (BEV)

Konsorcjum: 17 instytucji z Europy (BEV-PTP- Austria, CMI- Czechy, IFIN-HH- Rumunia, CEA- Francja, MKEH- Węgry, PTB- Niemcy, STUK- Finlandia, VINCA- Serbia, AGES- Austria, BfS- Niemcy, CLOR- Polska, IRSN- Francja, JRC- Europa, SUN- Bułgaria, SUJCHBO- Czechy, UC- Hiszpania, METAS- Szwajcaria)

Zaangażowanie CLOR Zadania badawcze realizowane w całości w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania, zarówno w zakresie personelu jak i wykorzystywanej infrastruktury badawczej. Uczestnictwo w pakiecie roboczym – WP5 „Validation of traceability of European radon calibration facilities”. W ramach prac badawczych CLOR występuje jako wykonawca w ośmiu aktywnościach. Główne zadania badawcze CLOR polegają na organizacji i uczestnictwie w porównaniach międzylaboratoryjnych pomiaru stężenia radonu w powietrzu, pierwsze w zakresie pomiarowym 500 Bq/m³ do 10.000 Bq/m³, drugie 100 Bq/m3 do 300 Bq/m3. Dodatkowymi zadaniami CLOR w projekcie będzie współpraca przy organizacji seminarium dot. metod wzorcowania oraz opracowanie przewodnika dotyczącego wzorcowania instrumentów radonowych.

Strona projektu: www.metroradon.eu

__________________________________________________________________

Nazwa projektu: Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident
Akronim: Preparedness
Budżet projektu: 2,184,224.45 EUR
Źródło finansowania: EMPIR oraz EU (Horyzont 2020)
Okres realizacji: 36 miesięcy (start VIII 2017)
Koordynator projektu: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Konsorcjum: 17 instytucji z Europy (PTB - Niemcy, CMI – Republika Czeska, IRB - Chorwacja, JSI - Słowenia, NPL - Anglia, VINS - Serbia, AUTH - Grecja, BfS – Niemcy, CLOR – Polska, EHU – Hiszpania, ENEA – Włochy, JRC - Belgia, Kromek – Anglia, MTI – Republika Czeska, NUVIA – Republika Czeska, UPC – Hiszpania, SCK CEN – Belgia)

Zaangażowanie CLOR: Zadania badawcze realizowane w całości w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania, zarówno w zakresie personelu jaki i wykorzystywanej infrastruktury badawczej. Uczestnictwo w pakiecie roboczym – WP4 „Passive dosimetry”. W ramach prac badawczych CLOR jest instytucją odpowiedzialną za realizację trzech aktywności, w kolejnych pięciu występuje jako wykonawca. Główne zadania badawcze CLOR dotyczą badania odpowiedzi detektorów pasywnych mających zastosowanie w ocenie poziomu promieniowania będącego następstwem zdarzeń radiacyjnych oraz awarii jądrowych. W ramach badań wykonane zostaną zarówno ekspozycje różnego rodzaju detektorów pasywnych (TLD, OSL) w wiązkach promieniowania gamma (Cs-137, Co-60, Am-241, Ra-226) jak i w różnych geometriach pomiarowych w środowisku naturalnym. Dodatkowo prace eksperymentalne wspomagane będą obliczeniami wykorzystując symulację metodą Monte Carlo.

Strona projektu: www.euramet.org

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

Deklaracja dostępności cyfrowej

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2021
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl