Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
AB 1108
Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej CLOR (LPPN) posiada akredytację nr AB 1108 (zakres na stronie PCA), którą objęte są pomiary promieniotwórczości naturalnej następujących próbek: materiały i surowce budowlane, odpady o kodzie: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 10 06 01, 01 03 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 08 i 17 08 02, gleby, grunty, skały, osady, nawozy i sól drogowa. Badania przeprowadzane są metodą spektrometrii promieniowania gamma (określanie stężeń 40K, 226Ra i 232Th oraz obliczanie wskaźnika stężenia promieniotwórczego I). Działalność laboratoryjna opiera się na wymaganiach Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz przepisach prawnych: Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy” (Dz. U. z roku 2021 poz. 33). Potwierdzenie ważności wyników udokumentowane jest m.in. w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych i badaniach biegłości.

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

 

FORMULARZ ZLECENIA

Do przesyłanej próbki do badań prosimy dołączyć wypełniony poniższy formularz zlecenia.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na drugiej stronie „Potwierdzenia zamówienia” i przesyłanie do LPPN dwustronnie wydrukowanego dokumentu.

LABORATORIUM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI ORAZ POUFNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH OD KLIENTA ORAZ POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONYWANIA BADAŃ


OSOBY DO KONTAKTU:

 

 

 
 
 

 

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem