Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
 

METODY AKREDYTOWANE

Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej działająca w ramach Zakładu Dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację Nr AB 1108 (zakres na stronie PCA), którą objęte są:

AB 1108

  • Stężenie aktywności radionuklidów w materiałach i surowcach budowlanych:
    • 226Ra,  (15 − 5000) Bq/kg,
    • 232Th, (10 − 5000) Bq/kg
    • 40K, (50 − 9 000) Bq/kg
    • wskaźnika stężenia promieniotwórczego I (z obliczeń)
 

 

 

FORMULARZ ZLECENIA

Do przesyłanej próbki do badań prosimy dołączyć wypełniony poniższy formularz zlecenia.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na drugiej stronie „Potwierdzenia zamówienia” i przesyłanie do LPPN dwustronnie wydrukowanego dokumentu.


OSOBY DO KONTAKTU:

 
LABORATORIUM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH OD KLIENTA ORAZ POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONYWANIA BADAŃ
 

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej CLOR (LPPN) posiada akredytację nr AB 1108, którą objęte są pomiary promieniotwórczości naturalnej w materiałach i surowcach budowlanych metodą spektrometrii promieniowania gamma (określanie stężeń 40K, 226Ra i 232Th oraz obliczanie wskaźnika stężenia promieniotwórczego I). Działalność laboratoryjna opiera się na wymaganiach Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”  oraz przepisach prawnych: Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy” (Dz. U. z roku 2021 poz. 33). Potwierdzenie ważności wyników udokumentowane jest m.in. w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych i badaniach biegłości.

 

 

 
 
 

 

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2023
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem