Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Polityka plików cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu, będącego własnością Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, funkcjonującego w domenie: https://clor.waw.pl, za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa z plików cookies nie ma na celu identyfikacji Użytkowników Serwisu. Niniejsza Polityka cookies opisuje również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.

I. Słownik pojęć

1. Administrator Danych - oznacza Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., który jako właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Mogą być używane do śledzenia stron odwiedzanych w witrynie, do zapisywania wprowadzonych informacji lub do zapamiętywania wyborów takich jak ustawienia języka podczas przeglądania witryny.

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak: imię i nazwisko, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie: https://clor.waw.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następującym celu:

Ściśle niezbędne pliki cookie:

Korzystanie z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. Tych plików cookies nie można wykluczyć, a zatem zgoda Użytkownika na tą kategorię plików cookies nie jest wymagana.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem plików cookies

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu, z którego Użytkownik korzysta. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki te zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości strony internetowej, dzięki czemu można np. zalogować się na stronie internetowej, uzyskać odpowiednie przeglądanie cyfrowe i doświadczenie on-line.

2. Podczas odwiedzania strony internetowej Użytkownikowi wyświetlane jest okno z komunikatem, że na stronie używane są pliki cookies.

V. Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności dane przetwarzane są przez czas wskazany w niniejszej Polityce cookies (pkt III) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

VI. Uprawnienia Użytkownika, w tym możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

2. Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Internet Explorer wersja 7 i wyższe: http://windows.microsoft.com/pl pl/windowsvista/blockor-allow-cookies
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

VIII. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie plikami cookies dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa w szczególności dane mogą być udostępniane:
• podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
• podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dane zostaną udostępnione wyłącznie dostawcom, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, jak i w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub podmiotom funkcjonującym, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

X. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną ( spełniając tym samym wymóg art. 13 RODO) znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: https://clor.waw.pl/ w zakładce RODO lub skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

XI. Zmiany w Polityce cookies

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ma prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w Polityce cookies będą publikowane na stronie internetowej pod adresem: https://clor.waw.pl.

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem