Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

znaki strona www

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

ROK 2022


Dotacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Nazwa dotacji: 

Zakup toru spektrometrycznego z detektorem Xtra, przeznaczonego do pomiarów filtrów powietrza pochodzących ze stacji ASS-500 pracujących w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Całkowita wartość zadania: 

357 900,00 zł

Wartość finansowania: 

220 000,00 zł

Opis: 

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa pozwala na realizację przez Zakład Dozymetrii CLOR zadań pomiarowych prowadzonych dla potrzeb sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych opartych o stacje poboru aerozoli ASS-500. Zakup zapewnia przyśpieszenie prowadzonych pomiarów, zwiększenie przepustowości Laboratorium oraz poprawienie jakości prowadzonych analiz. W ramach dofinansowania zakupiono pełny tor spektrometryczny tj.:

  • detektor półprzewodnikowy HPGe XTRa o wydajności względnej minimum 40%,
  • wielokanałowy analizator widma kompatybilny z posiadanym przez CLOR oprogramowaniem.

 

ROK 2021


Dotacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Nazwa dotacji: 

Zakup aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi

Całkowita wartość zadania: 

191 800,00 zł

Wartość finansowania: 

163 000,00 zł

Opis: 

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa pozwoliło na realizację zakupu aparatury do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi. Aparatura jest wykorzystywana w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej do oznaczania stężeń izotopów promieniotwórczych emitujących promieniowanie alfa (m.in.: 239+240Pu i 238Pu, 234U, 235U i 238U, 228Th, 230Th, 232Th, 210Po, 226Ra).w próbkach żywności, pasz, wody oraz w próbkach środowiskowych i moczu ludzi. Zakup uzupełnił zaplecze aparaturowe Laboratorium, zapewnił ciągłość prac związanych z oznaczaniem izotopów alfa promieniotwórczych oraz umożliwił zwiększenie liczby wykonywanych analiz.


 

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem