Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

 

METODY AKREDYTOWANE

 

Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych (PDIiŚ) działająca w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AB 450 (zakres na stronie PCA), której zakresem objęte są:

AB450

 

 • Pomiar stężenia radonu w wodzie
  (PB 1W - Wyznaczanie stężenia radonu 222Rn w próbkach ciekłych)
 • Pomiar stężenia radonu w powietrzu
  (PB 2P - określanie stężenia radonu 222Rn w powietrzu z wykorzystaniem detektorów śladowych CR-39)

 

 
 

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (LWPDiR) działające w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AP 057 (zakres na stronie PCA), której zakresem objęte są:

 ap057
 • Wzorcowanie przyrządów radonowych w zakresie:
  • stężenia radonu w powietrzu
  • stężenia energii potencjalnej alfa
 • ekspozycja detektorów pasywnych we wzorcowych stężeniach radonu

 

 
 

INNE

 

 • szkolenia dla pracowników
 • warsztaty naukowe w szkołach
 • dostępne techniki redukcji stężenia radonu w budynkach
 • doradztwo - radon w miejscach pracy / radon w budynkach
  • czy wymagane?
  • jakie pomiary?
  • kiedy?
  • gdzie?
  • jak często?
  • jakie metody?

 

 

FORMULARZE

 

OSOBY DO KONTAKTU:

 

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

 

 

Określanie stężenia radonu 222Rn w powietrzu z wykorzystaniem detektorów śladowych

 

Detektory śladowe

Cr 39 otwarta cien
zakres pomiarowy 20 - 10 000 (kBq·h/m3)
najczęstszy czas ekspozycji 30 - 90 (dni)
średnica 58 mm (63,5 z uchwytem)
wysokość 20 mm
materiał detektora CR39 / PADC

Detektor składa się z dwuczęściowej obudowy oraz płytki Cr-39. W czasie ekspozycji cząstki alfa pochodzące z rozpadu radon znajdującego się w powietrzu powodują uszkodzenie wiązań chemicznych płytki tworząc niewidoczne ślady. Po wytrawieniu płytki w odpowiednich warunkach gęstość śladów zliczana jest pod mikroskopem. Jest ona proporcjonalna do stężenia radonu w badanym powietrzu oraz czasu ekspozycji.

 

Stanowisko

Stanowisko do odczytu detektorów śladowych

 stanowiskozblizenie

Do odczytu detektorów śladowych po ekspozycji wykorzystywany jest zestaw POLITRACK. Wchodzący w skład zestawu mikroskop wyposażony w kamerę cyfrową skanuje powierzchnię wytrawionych detektorów śladowych. Następnie, przy pomocy dołączonego oprogramowania, obrazy zarejestrowane przez kamerę poddawane są analizie, w celu wyznaczenia ilości zarejestrowanych śladów oraz wartości ekspozycji. Algorytmy stosowane podczas analizy detektorów pozwalają na rozróżnienie śladów pochodzących od różnych cząstek oraz widocznych zanieczyszczeń.

 

Komora radonowa

Radonowe Stanowisko Wzorcowe jest komorą klimatyczną pozwalającą na kalibrację przyrządów i metod w różnych warunkach klimatycznych i badania wpływu tych warunków na ich funkcjonowanie.

Komora daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określać rozkład średnic aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu. Dzięki temu daje możliwość poprawnego oszacowania dawki efektywnej od promieniowania na układ oddechowy pochodzącej od pochodnych radonu we wdychanym powietrzu.

Komora radonowa może pełnić funkcję stanowiska wzorcowego zarówno w metrologii radonu i jego produktów rozpadu w różnych warunkach klimatycznych jak i, dzięki wyposażeniu w aparaturę aerozolową, w dozymetrii radonowej.

Stężenie radonu mierzone jest w sposób ciągły referencyjnym przyrządem AlphaGUARD firmy Genitron Instruments GmbH działającym na zasadzie dyfuzyjnej komory jonizacyjnej.

Stężenie energii potencjalnej α monitorowane jest za pomocą 2 przyrządów: AlphaPM współpracującym z AlphaGUARD’em oraz australijskiego spektrometru średnic aktywnych aerozoli RPPSS-Mk2 produkcji ARPANSA. Spektrometr RPPSS oblicza ponadto współczynnik konwersji stężenia energii potencjalnej α na dawkę efektywną z uwzględnieniem rozkładu średnic w zakresie od 0,6 nm do 2494 nm. Daje też możliwość badania rozkładu aktywności w zależności od wielkości średnic aerozoli. Dodatkowo komora jest wyposażona w licznik neutralnych jąder kondensacji RICH 100 CN oraz generatory aerozoli.
 

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

Deklaracja dostępności cyfrowej

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2021
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl