Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Prace dyplomowe realizowane przy współpracy z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Praca inż./mgr Temat pracy Wydział Opiekun CLOR Rok
inż. Pomiar stężenia izotopu radonu Rn-22 w próbkach ciekłych w zależności od metod przechowywania EiTI PW Z. Baranowska 2020
inż. Budowa stanowiska dozymetrycznego do trawienia i ekspozycji detektorów śladowych radonu FIZYKA PW K. Wołoszczuk 2020
mgr Dozymetria termoluminescencyjna soczewek oczu FIZYKA PW I. Słonecka 2018
inż. Badanie czułości detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg,Cu,P FIZYKA PW I. Słonecka 2018
inż. Wyznaczenie charakterystyki kątowej detektorów termoluminescencyjnych na potrzeby opracowania metody szacowania indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) MCHTR PW K. Wołoszczuk 2017
mgr Metodyka szacowania dawek w polu promieniowania mieszanego beta + gamma przy zastosowaniu dozymetrii termoluminescencyjnej. EiTI PW I. Słonecka, K. Wołoszczuk 2017
inż. Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzia w dozymetrii biologicznej FIZYKA PW I. Słonecka 2016
inż. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej detektorów termoluminescencyjnych na potrzeby opracowania metody szacowania indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) MCHTR PW K. Wołoszczuk 2016
inż. Wyznaczenie charakterystyki kątowej wybranych przyrządów dozymetrycznych MCHTR PW K. Wołoszczuk 2016
mgr Opracowanie i walidacja stanowiska kalibracyjnego wytwarzającego rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne FIZYKA PW K. Szewczak 2016
inż. Ocena dawki pochłoniętej metodą dozymetrii cytogenetycznej w oparciu o modelowanie Monte Carlo FIZYKA PW I. Słonecka 2016
inż. Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma FIZYKA PW I. Słonecka 2016
inż. Model geometrii wysokoczułej komory jonizacyjnej dla potrzeb symulacji metodą Monte Carlo MCHTR PW K. Szewczak 2015
mgr Badania porównawcze pasywnych metod pomiaru radonu w powietrzu EiTI PW M. Piekarz 2015
inż. Badanie czynników wpływających na zmianycharakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych FIZYKA PW D. Aksamit 2015
inż. Zastosowanie matryc CCD/CMOS w dozymetrii promieniowania jonizującego FIZYKA PW D. Aksamit 2015
inż. Wyznaczanie charakterystyk energetycznych przyrządów dozymetrycznych stosowanych w zakładach medycyny nuklearnej MCHTR PW K. Wołoszczuk 2015
inż. Wyznaczenie zakresu zastosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych w ochronie radiologicznej przed promieniowaniem gamma i X FIZYKA PW K. Wołoszczuk 2015
mgr Biologiczna ocena dawek mieszanego promieniowania jonizującego z zastosowaniem metod statystyki Bayesowskiej FIZYKA PW M. Kowalska 2014
mgr Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma FIZYKA PW M. Wasek, K. Ciupek 2012

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2022
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl