Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
 

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych (PDIiŚ) działająca w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AB 450 (zakres na stronie PCA), której zakresem objęte są pomiary :

 AB450
  • aktywność jodu promieniotwórczego zdeponowanego w tarczycy człowieka (5 Bq - 5 MBq)

 

 

 

 

Wykorzystywana metoda badawcza - QPB 4J - Pomiary aktywności jodu promieniotwórczego w tarczycy człowieka

Laboratorium Jodowe prowadzi systematyczne pomiary kontrolne napromienienia tarczycy jodem promieniotwórczym pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz ocenę dawek od wchłonięć jodu promieniotwórczego

Oferujemy

  • przeprowadzenie badań aktywności 131I, 125I oraz 99mTc w tarczycach osób narażonych,
  • określenie dawki skutecznej,
  • analizę i optymalizację źródeł narażenia,
  • wyznaczanie limitu użytkowego dawki,
  • ustawienie parametrów pracy i kalibracja urządzeń pomiarowych
  • kontrola i pomiar aktywności w odstojnikach zakładów medycyny nuklearnej.

Zakres pomiaru dawek w tarczycy od 0,1 mSv do 5 Sv.
Pomiary mogą być prowadzone jednorazowo lub w cyklu:

  • 3-miesięcznym
  • półrocznym
  • rocznym
 

FORMULARZE

Informujemy, że podmiot, który w celu kontaktów biznesowych otrzymał dane służbowe pracownika swojego kontrahenta, zobowiązany do przekazania temu pracownikowi informacji o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. klauzuli informacyjnej). Prosimy o zapoznanie osób kontaktowych z Państwa instytucji/firmy z poniższą klauzulą.

 

OSOBY DO KONTAKTU

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2022
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl