Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Polityka plików cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu, będącego własnością Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, funkcjonującego w domenie: https://clor.waw.pl, za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa z plików cookies nie ma na celu identyfikacji Użytkowników Serwisu. Niniejsza Polityka cookies opisuje również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.

I. Słownik pojęć

1. Administrator Danych - oznacza Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., który jako właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Mogą być używane do śledzenia stron odwiedzanych w witrynie, do zapisywania wprowadzonych informacji lub do zapamiętywania wyborów takich jak ustawienia języka podczas przeglądania witryny.

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak: imię i nazwisko, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie: https://clor.waw.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następującym celu:

Ściśle niezbędne pliki cookie:

Korzystanie z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. Tych plików cookies nie można wykluczyć, a zatem zgoda Użytkownika na tą kategorię plików cookies nie jest wymagana.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem plików cookies

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu, z którego Użytkownik korzysta. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki te zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości strony internetowej, dzięki czemu można np. zalogować się na stronie internetowej, uzyskać odpowiednie przeglądanie cyfrowe i doświadczenie on-line.

2. Podczas odwiedzania strony internetowej Użytkownikowi wyświetlane jest okno z komunikatem, że na stronie używane są pliki cookies.

V. Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności dane przetwarzane są przez czas wskazany w niniejszej Polityce cookies (pkt III) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

VI. Uprawnienia Użytkownika, w tym możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

2. Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Internet Explorer wersja 7 i wyższe: http://windows.microsoft.com/pl pl/windowsvista/blockor-allow-cookies
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

VIII. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie plikami cookies dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa w szczególności dane mogą być udostępniane:
• podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
• podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dane zostaną udostępnione wyłącznie dostawcom, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, jak i w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub podmiotom funkcjonującym, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

X. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną ( spełniając tym samym wymóg art. 13 RODO) znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: https://clor.waw.pl/ w zakładce RODO lub skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

XI. Zmiany w Polityce cookies

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ma prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w Polityce cookies będą publikowane na stronie internetowej pod adresem: https://clor.waw.pl.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy o stosowanych przez nas zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR ), ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
 2. Nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Anna Dmowska. Kontakt do IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez CLOR w następujących celach:
 • rekrutacji i podjęcia zatrudnienia w CLOR;
 • udziału w stażach i praktykach;
 • uczestnictwa w kursach, szkoleniach, seminariach itp.;
 • zlecenia badań, analiz, pomiarów itp.;
 • realizacji projektów naukowych, grantów, publikacji naukowych itp.
 • komunikacji, odpowiedzi na zapytania, marketingu i promocji CLOR;
 • realizacji zawartych umów z CLOR, w tym bieżącej komunikacji między stronami;
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie jednego lub więcej przepisów prawa określonych w art. 6 pkt 1 RODO:
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać je podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, archiwistom na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem opartym na stosownej podstawie prawnej).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
  w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy leżące po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z Administratorem, w szczególności kierowanie korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie
  z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami – zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

znaki strona www

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

ROK 2022


Dotacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Nazwa dotacji: 

Zakup toru spektrometrycznego z detektorem Xtra, przeznaczonego do pomiarów filtrów powietrza pochodzących ze stacji ASS-500 pracujących w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Całkowita wartość zadania: 

357 900,00 zł

Wartość finansowania: 

220 000,00 zł

Opis: 

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa pozwala na realizację przez Zakład Dozymetrii CLOR zadań pomiarowych prowadzonych dla potrzeb sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych opartych o stacje poboru aerozoli ASS-500. Zakup zapewnia przyśpieszenie prowadzonych pomiarów, zwiększenie przepustowości Laboratorium oraz poprawienie jakości prowadzonych analiz. W ramach dofinansowania zakupiono pełny tor spektrometryczny tj.:

 • detektor półprzewodnikowy HPGe XTRa o wydajności względnej minimum 40%,
 • wielokanałowy analizator widma kompatybilny z posiadanym przez CLOR oprogramowaniem.

 

ROK 2021


Dotacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Nazwa dotacji: 

Zakup aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi

Całkowita wartość zadania: 

191 800,00 zł

Wartość finansowania: 

163 000,00 zł

Opis: 

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa pozwoliło na realizację zakupu aparatury do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi. Aparatura jest wykorzystywana w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej do oznaczania stężeń izotopów promieniotwórczych emitujących promieniowanie alfa (m.in.: 239+240Pu i 238Pu, 234U, 235U i 238U, 228Th, 230Th, 232Th, 210Po, 226Ra).w próbkach żywności, pasz, wody oraz w próbkach środowiskowych i moczu ludzi. Zakup uzupełnił zaplecze aparaturowe Laboratorium, zapewnił ciągłość prac związanych z oznaczaniem izotopów alfa promieniotwórczych oraz umożliwił zwiększenie liczby wykonywanych analiz.


 

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2023
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem