Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych (PDIiŚ) działająca w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AB 450, której zakresem objęte jest (zakres na stronie PCA):

AB 450

 

    • Wyznaczanie Hp(10)
    • Wyznaczanie Hp(0,07)
    • Wyznaczanie Hp(3)
    • Wyznaczanie H*(10)

 

 

Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych od 45 lat prowadzi badania indywidualnego narażenia na promieniowanie jonizuje osób zatrudnionych w zakładach stosujących źródła promieniowania jonizującego. Do wyznaczania Indywidualnych równoważników dawek Hp(10), Hp(0,07), Hp(3) oraz przestrzennego równoważnika dawki H*(10) wykorzystujemy dawkomierze termoluminescencyjne, umożliwiające pomiary dawek od promieniowania rentgenowskiego, gamma, beta i neutronów termicznych w zakresie dawek od 0,1 mSv do 1 Sv.

FORMULARZE:

OSOBY DO KONTAKTU:

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa


Bip

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2020
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl