Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

CLOR jest podzielone na 3 zakłady: Zakład Higieny Radiacyjnej (Z-I), Zakład Dozymetrii (Z-II), Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania (Z-III) i 3 Działy: Dział Szkolenia i Informacji, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Księgowości oraz Zespół Prewencji i Służby Dozymetrycznej CLOR. W ramach Zakładów działają laboratoria tj. Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych (Z-I), Laboratorium Pomiarów Jodu Promieniotwórczego w Tarczycy (Z-III), Laboratorium Wzorcowania Przyrządów dozymetrycznych i Radonowych (Z-III) oraz pracowanie: Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej (Z-II), Pracownia Dozymetrii Radonu (Z-III), Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych (Z-III), Pracowania Cytogenetycznej Rekonstrukcji Dawek (Z-III).

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa


Bip

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2020
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl