Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
Praca inż./mgr Temat pracy Wydział Autor Opiekun CLOR Opiekun Wydział Rok
mgr Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma FIZYKA PW   M. Wasek, K. Ciupek prof. dr hab. Jan Pluta 2012
mgr Biologiczna ocena dawek mieszanego promieniowania jonizującego z zastosowaniem metod statystyki Bayesowskiej FIZYKA PW I. Pacyniak M. Kowalska prof. dr hab. Jan Pluta 2014
inż. Model geometrii wysokoczułej komory jonizacyjnej dla potrzeb symulacji metodą Monte Carlo MCHTR   K. Szewczak dr inż. Piotr Tulik 2015
mgr Badania porównawcze pasywnych metod pomiaru radonu w powietrzu EiTI PW Z. Jarosz M. Piekarz dr inż. Piotr Tulik 2015
inż. Badanie czynników wpływających na zmianycharakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych FIZYKA PW   D. Aksamit dr Krystyna Wosińska 2015
inż. Zastosowanie matryc CCD/CMOS w dozymetrii promieniowania jonizującego FIZYKA PW   D. Aksamit mgr inż. Marcin Bieda 2015
inż. Wyznaczanie charakterystyk energetycznych przyrządów dozymetrycznych stosowanych w zakładach medycyny nuklearnej MCHTR   K. Wołoszczuk dr inż. Piotr Tulik 2015
inż. Wyznaczenie zakresu zastosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych w ochronie radiologicznej przed promieniowaniem gamma i X FIZYKA PW   K. Wołoszczuk prof. dr hab. Jan Pluta 2015
inż. Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzia w dozymetrii biologicznej FIZYKA PW K. Łukasik I. Słonecka dr Daniel Kikoła 2016
inż. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej detektorów termoluminescencyjnych na potrzeby opracowania metody szacowania indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) MCHTR   K. Wołoszczuk dr inż. Piotr Tulik 2016
inż. Wyznaczenie charakterystyki kątowej wybranych przyrządów dozymetrycznych MCHTR   K. Wołoszczuk dr inż. Piotr Tulik 2016
mgr Opracowanie i walidacja stanowiska kalibracyjnego wytwarzającego rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne FIZYKA PW   K. Szewczak prof. dr hab. Jan Pluta 2016
inż. Ocena dawki pochłoniętej metodą dozymetrii cytogenetycznej w oparciu o modelowanie Monte Carlo FIZYKA PW A. Powojska I. Słonecka prof. dr hab. Jan Pluta 2016
inż. Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma FIZYKA PW P. Wysocki I. Słonecka prof. dr hab. Jan Pluta 2016
inż. Pomiar stężenia izotopu radonu Rn-222 w próbkach ciekłych w zależności od metod przechowywania MCHTR   K. Wołoszczuk dr inż. Piotr Tulik 2017
inż. Wyznaczenie charakterystyki kątowej detektorów termoluminescencyjnych na potrzeby opracowania metody szacowania indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) MCHTR   K. Wołoszczuk dr inż. Piotr Tulik 2017
mgr Metodyka szacowania dawek w polu promieniowania mieszanego beta + gamma przy zastosowaniu dozymetrii termoluminescencyjnej. EiTI PW Z. Baranowska K. Wołoszczuk, I. Słonecka dr inż. Piotr Tulik 2017
mgr Dozymetria termoluminescencyjna soczewek oczu FIZYKA PW   I. Słonecka dr Daniel Kikoła 2018
inż Badanie czułości detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg,Cu,P FIZYKA PW   I. Słonecka dr Daniel Kikoła 2018

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa


Bip

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2020
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl