Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

INTERKALIBRACJA 2018 - pliki do pobrania:

Ankieta - interkalibracja 2018
Wyniki badań interkalibracyjnych 2018


Od 1980 roku Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej prowadzi badania atestacyjne surowców i materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Laboratorium wyposażone jest w trzyzakresowy analizator służący do pomiarów zawartości naturalnych radionuklidów (226Ra, 232Th, 40K ) opracowany we współpracy z Polon-IZOT model MAZAR-96. Umożliwia on określenie wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego I oraz mocy dawki promieniowania.

LaboAB 1108ratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej posiada akredytację Nr AB 1108 na wykonywanie badań promieniotwórczości naturalnej w próbkach surowców i materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Jakość badań potwierdzona w między laboratoryjnych badaniach porównawczych.


Zakład Dozymetrii oferuje usługi:

 • Analizę i ocenę radioaktywności surowców i materiałów budowlanych,
  Otrzymane do badań próbki surowców i materiałów budowlanych zostaną poddane badaniom dopiero po otrzymaniu formalnego zamówienia na wykonanie badań radioaktywności naturalnej oraz wypełnionego załączonego Zlecenie pomiaru LPPN
 • Wykonanie wzorców kalibracyjnych do pomiarów radioaktywności naturalnej surowców i materiałów budowlanych,
 • Szkolenie w zakresie badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych.
  Program szkolenia obejmuje tematykę ogólnych wiadomości z ochrony radiologicznej w tym akty prawne dotyczące ograniczenia narażenia człowieka i środowiska oraz zasady działania, budowy i obsługi aparatury pomiarowej, wykonanie pełnej kalibracji aparatury i dokumentacji dotyczącej wyników kalibracji aparatury.
 • Badania radioaktywności gamma różnych próbek środowiskowych,
 • Analiza materiałów rozszczepialnych,
 • Wykonanie badań promieniowania gamma oraz ocena poziomu narażenia człowieka.
  Ocena narażenia pracowników na stanowisku pracy, pomiary lokalizacyjne mocy dawki.
 • Ekspertyzy radiologiczne w terenie
  (pomieszczenia oraz teren otwarty)

 

UWAGA:
Szczegółowe informacje pod telefonem Zakładu Dozymetrii CLOR
tel. 22 811 00 11 wew. 138

ARTYKUŁY:

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

Deklaracja dostępności cyfrowej

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2021
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl