Wzorcowanie przyrządów

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
Laboratorium Wzorcowania funkcjonuje w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej od 1967 r., kiedy to zostało upoważnione przez prezesa CUJM do kalibracji dawkomierzy stosowanych w ochronie radiologicznej. W latach 1995 – 1999, została zrealizowana inwestycja pt. „Modernizacja Laboratorium Wzorcowania dla uzyskania poziomu Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych”, która umożliwiła spełnienie wymagań określonych dla Dozymetrycznych Laboratoriów Wzorców Wtórnych działających w sieci Secondary Standard Dosimetry Laboratories (SSDL) pod auspicjami IAEA/WHO.
W 2003 roku Laboratorium uzyskuje Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 057 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Od tego czasu wykonuje wzorcowania zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
W 2010 roku Pracownia Wzorcowania połączyła się z Pracownią Dozymetrii Radonu (AP 101). Powstało Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych, będące komórką Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania.

Jest to jedyne w Polsce laboratorium wzorcujące o tak szerokim zakresie oferowanych usług pomiarowych.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w trzech poddziedzinach:

18.01 Wielkości dozymetryczne.

 • promieniowanie gamma (źródła Cs-137, Co-60 i Am-241),
 • promieniowanie beta (Sr-90/Y-90, Kr-85),
 • promieniowanie X (seria widm wąskich N-40 do N-250).

 • 18.02 Powierzchniowa emisja promieniowania.

 • źródło alfapromieniotwórcze- Am-241,
 • źródła betapromieniotwórcze- Sr-90, C-14, Cl-36.

 • 18.03 Pomiary radonu.

 • stężenie radonu,
 • stężenie energii potencjalnej alfa.


 • ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

  Zadaniem LWPDiR jest wzorcowanie dawkomierzy z komorami jonizacyjnymi, mierników mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego, mierników powierzchniowych skażeń promieniotwórczych alfa i beta oraz działalności w zakresie eksponowania wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu oraz wzorcowania przyrządów do pomiaru stężenia radonu i stężenia energii potencjalnej a produktów rozpadu radonu. Laboratorium prowadzi również prace w zakresie napromieniania wzorcowymi dawkami pasywnych dawkomierzy – filmowych i termoluminescencyjnych (TLD).

  STANOWISKA KALIBRACYJNE

  1. Stanowisko Kalibracyjne Gamma
  Możliwość wzorcowania w zakresie mocy dawki i dawki, w trzech energiach promieniowania gamma:
 • 241Am (59,54 keV) - zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 10 μSv/h,
 • 137Cs (662 keV) - zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 100 mSv/h,
 • 60Co (1250 keV)- zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 5 mSv/h.


 • 2. Stanowisko Kalibracyjne RTG
  Stanowisko wyposażone w układ umożliwiający wytwarzanie skolimowanej wiązki promieniowania X przy napięciach od 40 do 250kV. Możliwość generowania wiązek serii widm wąskich zgodnych z normą PN-ISO 4037:1 od N-40 do N-250.

  3. Stanowisko Kalibracyjne Skażeń Powierzchniowych
  Stanowisko wyposażone jest w zestaw wzorcowych źródeł powierzchniowych promieniowania:
 • Promieniowanie α - 241Am
 • Promieniowanie β - 14C, 36Cl, 90Sr


 • 4. Stanowisko Kalibracyjne Beta
  Stanowisko wzorca wtórnego promieniowania beta BBS-2 (Beta Secondary Standard Type 2), wyposażone jest w zestaw dwóch źródeł objętych akredytacją:
 • 90Sr/90Y - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,8 MeV
 • 85Kr - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,24 MeV

 • Dodatkowo, poza zakresem akredytacji, posiadamy również źródło 141Pm (Eśr = 0,06 MeV).

  5. Stanowisko Kalibracyjne Neutronowe
  Stanowisko wyposażone w izotopowe źródło promieniowania neutronowego Am-Be. Emisja neutronów wynosi 1,1 x 107 n/s

  6. Stanowisko Kalibracyjne Radonowe
  LWPDiR wyposażone jest w nowoczesną radonową komorę kalibracyjną, która daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określić rozkład wielkości aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu ... (zobacz więcej)

  Wykaz procedur wzorcowania stosowanych w LWPDiR
  QPP 1G - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych z zastosowaniem promieniowania gamma
  QPP 3G - Napromienianie Wzorcowymi Dawkami Promieniowania Gamma Dawkomierzy Indywidualnych Filmowych i Termoluminescencyjnych
  QPP 1R - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego
  QPP 2R - Napromienianie wzorcowymi dawkami promieniowania rentgenowskiego dawkomierzy indywidualnych filmowych i termoluminescencyjnych
  QPP 2S - Wzorcowanie mierników i monitorów powierzchniowej emisji promieniowania emiterami alfa i beta
  QPP B - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych i aktywnych z zastosowaniem promieniowania beta
  QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów i eksponowanie wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu w powietrzu
  QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru stężenia energii potencjalnej krótko-życiowych pochodnych radonu

  UWAGA:
  W celu ułatwienia Państwu określenia zakresu wzorcowania opracowaliśmy formularz Załącznik do zlecenia/umowy na wzorcowanie. Udostępniony załącznik jest formularzem systemowym LWPDiR i nie zastępuje Zlecenia, które Klient powinien dostarczyć wraz z przyrządami do wzorcowania.

  FORMULARZE:
  Promieniowanie gamma, RTG oraz skażenia:
 • Załącznik do zlecenia / umowy na wzorcowanie
 • Zlecenie


 • Radon:
 • Załącznik do zlecenia / umowy na wzorcowanie
 • Zlecenie


 • Ankieta

 • Skargi


 • KONTAKT:
  Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
  ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
  tel: 22 811 00 11 wew. 102 lub 205 / 173
  fax.: 22 811 00 11
  email: wzorcowanie@clor.waw.pl

  Kierownik LWPDiR: mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk
  tel: 22 814 01 17
  email: woloszczuk@clor.waw.pl

  Kierownik ds. Jakości, Specjalista ds. Obsługi Klienta: mgr Alicja Kudynowska
  tel: 22 811 00 11 wew. 102

  email: wzorcowanie@clor.waw.pl