• Dział Szkolenia i Informacji

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) Instytucje, w których prowadzone są prace ze źródłami promieniowania jonizującego, zobowiązane są do zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach posiadających uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce.

Wiele placówek medycznych oraz przemysłowych i naukowo-badawczych jest zobowiązanych do zatrudnienia pracowników na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Osoby te również muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez uprawnionego lekarza) stwierdzającego, że uczestnik może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Przypominamy, że jednym z istotnych wymagań na uzyskanie uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy z promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r., Dz. U. 2016, poz. 1513

Przypominamy również, że w przypadku szkolenia aktualizującego wiedzę należy przed upływem terminu ważności wystąpić do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu.

• Wykaz prowadzonych szkoleń

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:
• Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
• Szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleteradioterapii i brachyterapii

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

• Terminy szkoleń 2019

UWAGA ZMIANA TERMINU EGZAMINU W LUTYM

UWAGA!
Z dniem 14.03.2019r. z powodu braku większej ilości miejsc zamknięta została możliwość rejestracji na najbliższy kurs dla Operatorów akceleratorów odbywający się w dniach 27-28.03.
Wszystkie osoby, które nie zdążyły się zarejestrować na bieżący termin kursu chętnych zapraszamy na kolejne terminy szkoleń.


RODZAJ SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU
Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień IOR-1 (IOR-1R, IOR-1Z) lub IOR-3 11.02 – 28.02
30.09 – 17.10
01-02.03 08 – 09.03
18 – 19.10
Szkolenia aktualizujące wiedzę dla IOR-1 i IOR-3 28.01 – 31.01
25.02 – 28.02
13.05 – 16.05
09.09 – 12.09
14.10 – 17.10
18.11 – 21.11
01 – 02.02
01–02.03 08 - 09.03
17 – 18.05
13 – 14.09
18 – 19.10
22 – 23.11
Szkolenia operatorów A-A, S-A i S-Z 27.03 – 28.03
22.05 – 23.05
18.09 – 19.09
13.11 – 14.11
29.03
24.05
20.09
15.11

• Zapisy


(W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go skanem na adres mailowy: szkolenie@clor.waw.pl)
- Zgłoszenie na szkolenie IOR (plik Worda)
- Zgłoszenie na szkolenie typu A-A, S-A, S-Z (plik Worda)

• DO POBRANIA


- DYREKTYWA RADY UE 2013/59/EURATOM (plik PowerPoint 6 MB)
- Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku, 22 luty 2019 (plik pdf 14,2 MB)
- Promieniowanie w środowisku - groźne czy bezpieczne? (plik pdf 17 MB)
- System wczesnego ostrzegania (plik pdf 2,3 MB)