Szanowni Państwo!
Rejestracja na listę uczestników kursu dla osób ubiegających się o uprawnienia IOR odbywającego się w dniach 1.10.-18.10.2018 z powodu bardzo dużej liczby uczestników została aktualnie zamknięta. Wszystkich pozostałych chętnych, którzy nie zdążyli się zarejestrować na październikowy termin szkolenia zapraszamy na kolejne terminy szkoleń dla IOR w przyszłym roku kalendarzowym.

• Dział Szkolenia i Informacji

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) Instytucje, w których prowadzone są prace ze źródłami promieniowania jonizującego, zobowiązane są do zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach posiadających uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce.

Wiele placówek medycznych oraz przemysłowych i naukowo-badawczych jest zobowiązanych do zatrudnienia pracowników na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Osoby te również muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez uprawnionego lekarza) stwierdzającego, że uczestnik może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Przypominamy, że jednym z istotnych wymagań na uzyskanie uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy z promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r., Dz. U. 2016, poz. 1513

Przypominamy również, że w przypadku szkolenia aktualizującego wiedzę należy przed upływem terminu ważności wystąpić do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu.

• Wykaz prowadzonych szkoleń

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:
• Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
• Szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleteradioterapii i brachyterapii

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

• Terminy szkoleń 2018RODZAJ SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU
Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień IOR-1 (IOR-1R, IOR-1Z) lub IOR-3 26.02 – 15.03
01.10 – 18.10
16-17.03
19-20.10
Szkolenia aktualizujące wiedzę dla IOR-1 i IOR-3 29.01 – 01.02
12.03 – 15.03
14.05 – 17.05
10.09 – 13.09
15.10 – 18.10
19.11 – 22.11
02-03.02
16-17.03
18-19.05
14-15.09
19-20.10
23-24.11
Szkolenia operatorów A-A, S-A i S-Z 27.03 – 28.03
22.05 – 23.05
18.09 – 19.09
06.11 – 07.11
29.03
24.05
20.09
08.11

• Zapisy


(W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go skanem na adres mailowy: szkolenie@clor.waw.pl)
- Zgłoszenie na szkolenie IOR (plik Worda)
- Zgłoszenie na szkolenie typu A-A, S-A, S-Z (plik Worda)

• DO POBRANIA


- DYREKTYWA RADY UE 2013/59/EURATOM (plik PowerPoint 6 MB)
- Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku, październik 2016 (plik PowerPoint 11 MB)
- Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku (plik pdf 17 MB)
- Promieniowanie w środowisku - groźne czy bezpieczne? (plik pdf 17 MB)
- System wczesnego ostrzegania (plik pdf 2,3 MB)