Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Oferta dydaktyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej proponuje szkołom ponadgimnazjalnym swoje usługi dydaktyczne, które może świadczyć na terenie szkół jak i w swojej siedzibie. Są to:

Wprowadzający wykład z pokazami (2 godz. lekcyjne):

● Promieniowanie i promieniotwórczość

Grupom przygotowanym proponujemy wykłady (1 godz. lekcyjna):

● Fizyka jądrowa w radiologii medycznej
● Pozamedyczne zastosowania technik radiacyjnych

Zajęcia połączone ze zwiedzaniem zakładów CLOR (3 godz., grupa do 15 osób):

● Badanie składu mieszanin radioizotopów, spektrometria, stacja ASS-500
● Radiobiologia z elementami ochrony radiologicznej, laboratorium dozymetrii biologicznej
● Detektory i aparatura pomiarowa, specyfika pomiarów promieniowania

 

Tematyka wykładów  
Proponowane przez nas wykłady nie mogą zastąpić normalnych zajęć szkolnych. Pomyślane są jako ugruntowanie i pogłębienie posiadanej przez uczniów wiedzy, oraz jako źródło ciekawych, a nie zawsze dostępnych, informacji. Naszym celem jest zainteresowanie wszystkich tematyką i prezentacja mnogości zastosowań technik radiacyjnych, oraz przygotowanie do dyskusji na temat energetyki jądrowej, ochrony radiologicznej pacjentów i personelu, radiacyjnych aspektów sytuacji zagrożenia terroryzmem lub radioekologii.

 

Promieniowanie i promieniotwórczość (2 godz. lekcyjne)

1. co to jest promieniowanie
2. budowa atomu i jądra atomowego
3. tablica izotopów
4. aktywność promieniotwórcza, przykłady aktywności różnych przedmiotów
5. prawo rozpadu promieniotwórczego
6. promieniotwórczość naturalna i sztuczna
7. promieniowanie i lampa rtg
8. POKAZ 1: badanie natężenia wiązki w funkcji odległości od źródła
9. POKAZ 2:badamie osłabienia promieniowania w materii
10. warstwa połowiąca, zasięg cząstki
11. filtry rtg
12. działanie promieniowania na organizm żywy
13. rodzaje dawek
14. składniki rocznej dawki otrzymywanej rocznie przez Polaków
15. narażenie w różnych częściach świata

 

Fizyka jądrowa w radiologii medycznej (1 godz. lekcyjna)

1. przegląd zastosowań fal elektromagnetycznych i ich wpływ na organizm
2. promieniowanie rtg (zdjęcia przeglądowe, działanie lampy, angiografia cyfrowa, tomografia tradycyjna, komputerowa i synchrotronowa)
3. medycyna nuklearna (promieniowanie gamma w medycynie, scyntygrafia i badania czynnościowe)
4. metody jądrowe w tomografii medycznej (MRI, SPECT, PET)
5. radioterapia (brachy- i teleterapia, rentgeno- i gammaterapia, terapia hadronowa, terapia małymi dawkami)
6. promieniowanie synchrotronowe
7. zasada BNCT

 

Pozamedyczne zastosowania technik radiacyjnych (1 godz. lekcyjna)

1. prześwietlanie przedmiotów na przejściach granicznych
2. techniki radiacyjne w ochronie środowiska,
3. zastosowanie technik radiacyjnych w produkcji i modyfikacji własności materiałów,
4. opracowanie technik pomiaru różnych parametrów technologicznych dla rozmaitych potrzeb,
5. badanie i produkcja dzieł sztuki,
6. datowanie znalezisk archeologicznych i geologicznych,
7. naukowe i techniczne zastosowania promieniowania synchrotronowego.

 

CENNIK NA ROK 2008

liczba godz. lekcyjnych

miejsce zajęć

szkoła

CLOR

wykład wprowadzający:

promieniowanie a promieniotwórczość

2

400 zł

300 zł

wykład:

pozamedyczne zastosowania technik radiacyjnych

1

200 zł

150 zł

wykład:

fizyka jądrowa w radiologii medycznej

1

200 zł

150 zł

zajęcia połączone ze zwiedzaniem laboratoriów CLOR

3

-

400 zł

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.