Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Artykuły: T. Musiałowicz
Authors: Musiałowicz, T.
Title: Is the revolution in the radiation protection necessary? 
Journal: Postępy Techniki Jądrowej, vol. 43(3), 52-54 (in polish)
Year: 2003
Authors: Musiałowicz, T.
Title: Consistency assessment of the polish “Atomic Low” and European Union Council “Directive 96/29 Euratom”  laying down basic safety standards for the protection from ionizing radiation (in polish)
Journal: Report of CLOR No 145, Warszawa 2003.
Year: 2003
Title: Radiation Protection Glossary and English-Polish Dictionary
Journal: Report of CLOR No 146, Warszawa 2003.
Year: 2003
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.