Poniżej publikujemy najciekawsze artykuły popularnonaukowe poświęcone zagadnieniom promieniowania jonizującego. Czekamy na Państwa pytania i wątpliwości związane z tą problematyką. Więcej informacji w dziale "Kontakt".

ENCYKLOPEDIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
prof. Zbigniew Jaworowski
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
Artykuł jest części Encyklopedii Fizyki Współczesnej, publikowanej przez WN PWN w Internecie, na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN
http://aneksy.pwn.pl/encyklopedia_fizyki/

PROBLEMY SYSTEMU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ŚRODOWISKA W ŚWIETLE ZALECEŃ ICRP
Paweł Krajewski
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Artykuł ukazał się w Ekopartner 11 (169) listopad 2005, 28

WYZNACZANIE DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W CELU OCENY NARAŻENIA
Tadeusz Musiałowicz
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Artykuł ten został przysłany 28 listopada 2006 do opublikowania w biuletynie Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna
Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi