• PRAKTYKI
  • Prowadzimy praktyki i staże dla studentów szkół wyższych. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z działalnością poszczególnych pracowni i kontakt z Działem Szkolenia i Informacji (szkolenie@clor.waw.pl) bądź bezpośrednio z kierownikami laboratoriów.