Krajowy Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Platformy Ochrony Radiologicznej

13 września 2006 roku w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie powstał Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Platformy Kształcenia i Edukacji w Ochronie Radiacyjnej (PEPEOR)

Głównym zadaniem PEPEOR jest ułatwienie kontaktów z Platformą EUTERP [1] w celu stworzenia warunków dla powiązania systemu kształcenia i nadawania uprawnień ekspertom ochrony radiologicznej z systemami europejskimi, co umożliwi miedzy innymi dopuszczenie polskich specjalistów do pracy w innych krajach europejskich oraz zatrudnianie ekspertów europejskich w Polsce. Ma to szczególne znaczenie w przypadku decyzji o uruchomieniu do 2020 r. elektrowni jądrowej w Polsce.

PEPEOR będzie prowadzić następujące działania koordynacyjne i informacyjne:

 • zbieranie informacji, opracowywanie i prowadzenie konsultacji krajowych dotyczących zakresu i potrzeb programów kształcenia ekspertów ochrony radiologicznej (EOR) zgodnie z zaleceniami Dyrektywy BSS 96/29/Euratom [2], inspektorów ochrony radiologicznej (IOR) lub osób na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • organizowanie konsultacji krajowych dotyczących kwalifikacji i kompetencji EOR oraz IOR w świetle zaleceń UE [3];
 • współpraca z Państwowa Agencją Atomistyki w zakresie konsultacji i wdrażania rekomendacji Platformy EUTERP; rozpoznanie oraz organizowanie konsultacji i opracowywanie opinii krajowych dotyczących obecnego i przyszłego potencjału edukacyjnego, jego struktury i możliwości certyfikacyjnych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności i ustaleń Platformy, w szczególności portalu internetowego i biuletynu informacyjnego.


 • [1] European Platform on Training and Education in Radiation Protection (EUTERP Platform)
  [2] Council Directive of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the health protection of the general public and workers against the dangers of ionising radiation. Council Directive 96/29/Euratom. Official Journal L-159 of 29 June 1996.
  [3] The Status of the Radiation Protection Expert in the EU Member States and Applicant Countries: Study on Education and Training in Radiation Protection. Radiation Protection Series of the European Commission, Issue No 133, 2003.
  International Commissionon on Radiological Protection ICRP

  PLIKI DO POBRANIA:
 • Explanatory note for Participants
 • Invitation to participate in the European Platform on Trainingand Education in Radiation Protection (EUTERP Platform) - 11 lipca 2006
 • Newsletter No 1, December 2006
 • Warsztaty EUTERP


 • KONTAKT:
  mgr Janusz Henschke lub dr Paweł Krajewski
  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa
  Tel: +48 22 8110011 do 16
  fax: +48 22 8111616
  email: dyrektor@clor.waw.pl